0537 272 34 76
Eğitim - Öğretim
Eğitim - Öğretim

Eğitim - Öğretim

 

Çocukların gelişimi için doğadan ve ormandan destek alırız. Açık hava deneyimleri
eğitimimizin ayrılmaz bir parçasıdır. Sınıf dışı eğitim modelini mümkün olduğunca çok
kullanarak, öğrencileri kapsar, keşif yaklaşımını vurgular ve çok yönlü deneyimlere
açık olmalarını destekleriz. Hedefimiz bilgiyi doğrudan öğretmek yerine, nesneler ve
olaylar arasında bağ kurmalarını, çevreyi keşfetmelerini ve tanımlamalarını
sağlamaktır.


smiley Orman okulu, ormanlık alan ya da doğal çevreye yapılan tek seferlik ziyaret yerine uzun
süreli ve düzenli oturumları içeren uzun vadeli bir süreçtir. Planlama, uyarlama, gözlem
ve inceleme orman okulunun ayrılmaz unsurlarıdır. Orman okulu düzenli olarak, aynı
gruptaki öğrencilerle akademik yıl boyunca Cuma günleri yapılır.


smiley Eğitim programı ağırlıklı olarak Reggio Emilia bakış açısının, PYP (İlk Yıllar
Programı) ilkeleri ile bütünleştirerek kullanılmasından oluşturulmuştur.


smiley Reggio Emilia ilhamlı bir okul olmayı hedefleyen anaokulumuzda öğrenim gören
çocuklar mutludur çünkü onlar ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda çalışırlar. Ayrıca
çocuklar yaşıtlarına oranla daha çok gelişmiş düşünce yapısına sahiptir. Bu duruma
projelerin katkısı oldukça büyüktür. Çocuklar kendini sanat yoluyla ifade etmeyi ve
kendini yaratıcı yollarla ifade etmeyi öğrenir. Çocukların problem çözme yetenekleri
gelişir ve farklı açılardan bakmayı öğrenir. Bunların yanı sıra bu yaklaşımın uygulandığı
okullarda öğrenim gören çocukların sosyal becerileri ve iletişimleri oldukça gelişim
göstermektedir.


smiley 4-6 yaş grubu için her sınıfta biri Türk, birinde anadili İngilizce olan (Native) olan iki
öğretmen bulunur. Programın yüzde 70’i İngilizce, yüzde 30’u Türkçe olarak yürütülür.


smiley 3 yaş ve oyun grupları için yarım gün İngilizce, yarım gün Türkçe programı uygulanır.
 İspanyolca, 4.yaştan itibaren ikinci yabancı dil olarak verilir.


smiley Çift dil becerileri yanısıra; Matematiksel işlem çalışmaları, Gems, Scamper ve GösterAnlat çalışmaları, Müzik ile öğrenme, Oyun tabanlı öğrenme programları kullanılır.

 

 

Bu site, Sitesepeti ve Solido Grup güvencesi ile hazırlanmıştır. Copyright © 2014